Rohumaadele sobiv liha - ja piimaeviste tõumaterjal

Simmental

 • Kirjud, värvus varieerub punasest kollaseni
 • Varane kuni keskmine suguküpsus
 • Keskmise kuni suure luustikuga, hea lihastusega
 • Hea piimakus
 • Hea koresööda väärindaja
 • Hea tapasaagis
 • Hea lihakeha kvaliteet
 • Erinevad liinid liha ja piima tootmiseks
 
 

Braunvieh / Original Braunvieh

 • Pruun, heledamate varjunditega
 • Varane kuni keskmine suguküpsus
 • Suure luustikuga
 • Rahuliku iseloomuga
 • Head emaomadused (hea piimakus ja sigivus)
 • Kerge poegimine
 • Erinevad liinid liha ja piima tootmiseks
Partnerid:
Rohumaadele sobiv liha - ja piimaeviste tõumaterjal
DIRcms