Rohumaadele sobiv liha - ja piimaeviste tõumaterjal

Projekti põhimõtted

Ajend

 • Ülemaailmne kliimasoojenemine mõjutab toidu ja põllumajandussaaduste tootmist
 • Piima- ja lihaveiste intensiivne nuumamine konkureerib inimeste toidulauaga -> “söök pole söödaks“ („feed no food“, ingl.k.)
 • Kasutada jätkusuutlikult olemasolevate rohumaade võimalusi
 • Intensiivsed piimaveiste tõud vajavad igapäevaselt suures koguses lisaks jõusööta ja muid söödalisandeid
 • Madal piima hind
 • Loomade lühike karjas püsimise aeg

Eesmärk

 • Rohusöödapõhine tootmine
 • Balti riikide veisekasvatuse jätkusuutlikkuse arendamine
 • Vaatamata madalamale toodangule saada suuremat tulu, kuna tootmiskulud on väiksemad
  (vähem kulutusi loomade ravimisele, väiksem lisasöötade ostmise vajadus, rohkem vasikaid lehma kohta)
Partnerid:
Rohumaadele sobiv liha - ja piimaeviste tõumaterjal
DIRcms